"Marka Hukukunda Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Kararları ve Yorumu"  

 

Deniz Çelikel'in kitabı, satışa çıktıktan sonraki 2 ay içinde tükenerek ek baskı yapmıştı. Eylül 2021'de genişletilmiş 2.baskısı ile satışta.

 

Marka Hukukunda Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Kararları ve Yorumu
Deniz Çelikel
Eylül 2021 / 2. Baskı / 140 Syf.

https://www.seckin.com.tr/kitap/363748481

Marka tescili, her ülkede öncesi ve sonrasında takip gerektiren farklı uygulamalara konu olsa da genel ilkeleri değişmeyen bir kavramdır. Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları, bu alandaki genel ilkelerle ilgili önemli saptamalar içeren bilgi kaynaklarıdır. Bu kitapta, Türkiye'deki uygulamalara da etkisi olan özellikle belirli konulara yönelik bu kararlardan örnekler ve bunlara ilişkin yorumlar yer almaktadır.

Kitapta yer alan örnekler, halen patent ve marka vekili, fikri mülkiyet haklarıyla ilgili olarak bilirkişi, yeminli tercüman, yurtiçi ve yurtdışında SQL, yazılım, veri madenciliği, veritabanı yönetimi ve fikri haklarla ilgili yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışan yazarın, on yılı aşkın süredir devam eden araştırma ve çalışmalarının sonucu olup, güncel kararların yanı sıra güncel kararlarda hala referans gösterilen ve bu kararlara temel oluşturan eski kararlara da yer verilmiştir.

Kitap bu baskısında, yeni kararlarla genişletilerek güncellenmiştir.

- Mutlak Red Nedenleri
- Nispi Red Nedenleri
- Yaygın Ad Haline Gelmiş Markalar
- Markanın Kullanılması

#hukuk #seçkinyayıncılık #kanun #kitap #marka #markahukuku #abad #markatescili

HABERLER