Deniz ÇELİKEL

Patent ve Marka Vekili

v-card

KURUCUMUZ

Firmamızın kurucusu Deniz Çelikel, henüz lise öğrencisiyken radyo ve televizyon dahil çeşitli sektörlerde çalışmaya başlamış, Türkiye’nin ilk özel radyolarından başlayarak çeşitli radyolarda ve TRT’de sunucu ve programcı olarak da görev yapmıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ni bitirdikten sonra, istatistikçi, yazılımcı ve uygulama geliştirici olarak çalışırken, fikri mülkiyet haklarına olan ilgisi nedeniyle bu konuda uzmanlaşma yoluna gitmiştir. Fikri ve sınai mülkiyet alanında faaliyet veren çeşitli firmalarda uzun yıllar çalışmış, ardından Desi Patent ve Marka'yı kurmuştur. 

 

Yeminli tercüman olmasının yanı sıra, fikri mülkiyet haklarıyla ilgili olarak bilirkişilik görevini de yerine getirmekte ve yurtiçi ve yurtdışında çeşitli kuruluşlarda seminer ve dersler vermektedir. AIPPI ve PEM üyesi olan Deniz Çelikel, yurtiçi ve yurtdışında SQL, yazılım, veri madenciliği, veritabanı yönetimi ve fikri haklarla ilgili yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapmakta olup çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı yazılımlar dışında şirket faaliyeti olan fikri haklar konusunda da 2 program yazmıştır. (DesiIPSoft® ve DesiSoft®). Öncelikli uzmanlığı fikri mülkiyet hakları olduğu için, yazılan bu programlar dünyada kullanılanların içinde en yetkin örneklerdendir.

 

Programlardan biri (DesiSoft®), Türkiye’de yayınlanmış tüm sınai mülkiyet haklarıyla ilgili araştırma ve raporlama olanağı vermekte, diğeri ise (DesiIPSoft®) özellikle vekili olduğumuz başvuru sahiplerinin sınai mülkiyet haklarını içermektedir. DesiIPSoft® ile başvuru sahiplerine ayrıntılı raporlar hazırlanabilmekte ve standart yazışmalar bu program ile yapılabilmektedir.

 

"Marka Hukukunda Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Kararları ve Yorumu" kitabının yazarıdır.

 

 

 

Linkedin