Başvurunun ardından, TÜRKPATENT ile yapılan tüm yazışmalar ve gelen bildirimler müvekkile bildirilerek süreç takip edilmektedir. Bu aşamadan itibaren, yine Deniz Çelikel tarafından yazılmış olan ve vekili olduğumuz başvuru sahiplerinin sınai mülkiyet haklarını içeren DesiIPSoft® programından yararlanılmakta, bu program ile süreç takibi yapılarak başvuru sahiplerine ayrıntılı raporlar hazırlanabilmekte ve yazışmalar yapılabilmektedir.

 

Başvurunun kabulü/reddi, yayınlanması, varsa itiraz(lar)ın müvekkile bildirilmesi ve itiraz hakkında neler yapılabileceğine ilişkin analiz, müvekkilin talebi halinde itiraz(lar)a karşı görüş bildirilmesi ve ulusal başvurularda TÜRKPATENT'in, yurtdışı başvurularında ise ilgili Ofis'in kararına göre devam eden süreç hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

 

 

 

 

Ulusal başvurularda, e-tescil belgesi, yurtdışı başvurularında ilgili ülke uygulamasına göre basılı veya elektronik belge müvekkile iletilerek, talep edilirse yenileme dönemleri veritabanımıza izleme özelliği ile kaydedilmektedir.

 

 

Sicil kayıtlarının düzenli ve sorunsuz olması için, patent sahiplerinin patent ile ilgili işlemleri TÜRKPATENT siciline kaydettirmesi önemlidir. Bu nedenle, devir, lisans, adres değişikliği, unvan değişikliği gibi işlemlerin sicile işlenerek bilgilerin güncel kalmasının sağlanmasında fayda vardır.

 

Müvekkillerimize bu ve benzeri tüm işlemler için de hizmet vermekteyiz.

 

 

Patent başvurularında ön araştırma, tarifname ve istemlerin hazırlanmasını destekleyen aşamalardan biridir. Ön araştırma sonuçları elbette ki tescili garanti etmemektedir.  Ancak araştırma  raporu ile, buluşun patent kriterlerini sağlayıp sağlamadığı ve olası riskler konusunda fikir sahibi olunabilmekte, müvekkillerimize buna ilişkin görüş verilebilmektedir.

 

Firmamızın, şimdiye kadar yayınlanmış olan bütün patent, faydalı model, marka ve tasarımları içeren bir veritabanı bulunmaktadır. Deniz Çelikel tarafından yazılmış olan program olan DesiSoft®, Türkiye’de yayınlanmış tüm sınai mülkiyet haklarıyla ilgili araştırma ve raporlama olanağı vermektedir.

 

Ulusal başvurularda patent ön araştırması, hem kendi veritabanımızdan hem de TÜRKPATENT veritabanından, yurtdışı başvurularında ise, mümkün olan veri kaynaklarından yapılmaktadır.

 

PATENT