Desi Patent ve Marka Limited

Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hakları

Misyonumuz, birinci sınıf hizmet sunarken yeni başvurulara doğru rehberlik etmektir.

Kurucumuz

Deniz ÇELİKEL sınai mülkiyet alanında ..