Marka

Marka başvurularında, ön araştırma en önemli aşamalardan biridir. Ön araştırma sonuçları elbette ki tescili garanti etmemektedir.  Ancak araştırma raporu ile, seçilen markanın tescil edilebilirliği ve olası riskler konusunda fikir sahibi olunabilmekte, müvekkillerimize buna ilişkin görüş verilebilmektedir.

Firmamızın, şimdiye kadar yayınlanmış olan bütün patent, faydalı model, marka ve tasarımları içeren bir veritabanı bulunmaktadır. Deniz Çelikel tarafından yazılmış olan program olan DesiSoft®, Türkiye’de yayınlanmış tüm sınai mülkiyet haklarıyla ilgili araştırma ve raporlama olanağı vermektedir.

Ulusal başvurularda marka ön araştırması, hem kendi veritabanımızdan hem de TÜRKPATENT veritabanından, yurtdışı başvurularında ise, ilgili ülkelerin veritabanlarından yapılmaktadır.

Ön araştırma sonucunda başvuruya karar verilmesi halinde, marka başvurusu yapılmaktadır. Başvurunun ardından, TÜRKPATENT ile yapılan tüm yazışmalar ve gelen bildirimler müvekkile bildirilerek süreç takip edilmektedir. Bu aşamadan itibaren, yine Deniz Çelikel tarafından yazılmış olan ve vekili olduğumuz başvuru sahiplerinin sınai mülkiyet haklarını içeren DesiIPSoft® programından yararlanılmakta, bu program ile süreç takibi yapılarak başvuru sahiplerine ayrıntılı raporlar hazırlanabilmekte ve yazışmalar yapılabilmektedir.

Başvurunun kabulü/reddi, yayınlanması, varsa itiraz(lar)ın müvekkile bildirilmesi ve itiraz hakkında neler yapılabileceğine ilişkin analiz, müvekkilin talebi halinde itiraz(lar)a karşı görüş bildirilmesi ve ulusal başvurularda TÜRKPATENT'in, yurtdışı başvurularında ise ilgili Ofis'in kararına göre devam eden süreç hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

Ulusal başvurularda, e-tescil belgesi, yurtdışı başvurularında ilgili ülke uygulamasına göre basılı veya elektronik belge müvekkile iletilerek, talep edilirse yenileme dönemleri veritabanımıza izleme özelliği ile kaydedilmektedir.

Ayrıca talep halinde, ayda iki kez TÜRKPATENT tarafından yayınlanan bültenlerden markanın benzerinin yayınlanıp yayınlanmadığına ilişkin takip hizmeti de verilmektedir.

Sicil kayıtlarının düzenli ve sorunsuz olması için, marka sahiplerinin marka ile ilgili işlemleri TÜRKPATENT siciline kaydettirmesi önemlidir. Bu nedenle, devir, lisans, adres değişikliği, unvan değişikliği gibi işlemlerin sicile işlenerek bilgilerin güncel kalmasının sağlanmasında fayda vardır.

 

Süreç Takibi

Tüm sınai mülkiyet haklarınızla ilgili başvuru öncesinden başlayarak süreçler takip edilerek raporlanmaktadır.

Devamlılık

Yenilemeler, sicilde değişiklikler gibi işlemler yapılmaktadır.

Takip & Gözlem

Müvekkillerimizin sınai mülkiyet haklarının korunması için rakipler, sektör hareketleri ve olası ihlaller takip edilmektedir.